Par LPRB

Latvijas pieaugušo reimatoloģijas biedrība

Latvijas pieaugušo reimatoloģijas biedrības (turpmāk – LPRB) pamatmērķis ir apvienot Latvijā strādājošos reimatologus, bērnu reimatologus (pediatrus reimatologus), reimatoloģijas rezidentus un citus ar reimatoloģisko un artroloģisko slimību ārstēšanu saistītos ārstus un ar šo slimību zinātnisko izpēti saistītos pētniekus, lai kopīgā darbībā uzlabotu reimatisko slimību pacientu aprūpi Latvijā, attīstītu reimatoloģijas zinātnisko un medicīnisko darbību.

Biedrības darbības mērķi ir:

 1. Veicināt reimatoloģijas specialitātes attīstību Latvijā;
 2. Piedalīties nacionālo programmu izstrādē savā specialitātē;
 3. Veicināt klīniskās reimatoloģijas attīstību un zinātniskos pētījumus reimatoloģisko un artroloģisko slimību jomā;
 4. Izstrādāt reimatoloģisko un artroloģisko slimību diagnostikas, ārstēšanas, pacientu novērošanas un aprūpes vadlīnijas;
 5. Paaugstināt Biedrības biedru profesionālo sagatavotību un veicināt savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu ar konferenču, semināru, kursu un citu pasākumu palīdzību, ar valdes lēmumu atsevišķos gadījumos nodrošinot šo apmācību un pašizglītošanos;
 6. Izstrādāt un regulāri papildināt sertifikācijas un resertifikācijas prasības reimatologu sertifikāta iegūšanai, nodrošināt sertifikācijas komisijas darbību;
 7. Sadarboties ar Latvijas ārstu biedrību un citām medicīnas darbinieku profesionālajām organizācijām Latvijā un ārpus tās un sadarboties ar pacientu apvienībām;
 8. Aktuālu jautājumu risināšanai veidot darba grupas un deleģēt savus pārstāvjus uz citu biedrību, asociāciju un LĀB veidotām darba grupām;
 9. Sniegt atsauksmes par citu iestāžu lēmumiem un rīcību, kas attiecas uz Biedrības biedru profesionālo darbību;
 10. Sniegt informāciju un rekomendācijas Latvijas Republikas likumdevējiem un izpildorgāniem, kā arī sabiedriskajām organizācijām par pasākumiem praktiskā medicīnā un zinātnē, kā arī slimnieku sociālās aprūpes nodrošināšanā reimatoloģijā;
 11. Sadarboties ar reimatoloģisko un artroloģisko slimību biedrībām un līdzīgām starptautiskām organizācijām;
 12. Piedalīties humanitārās sabiedriskās kustībās, kas virzītas uz cilvēka dzīvības saglabāšanu;
 13. Kopt un popularizēt Latvijas medicīnas skolas tradīcijas;
 14. Pārstāvēt Latvijas reimatologus publiskajās attiecībās, nepieciešamības gadījumā aizstāvēt savu biedru intereses, kā arī izskatīt ar profesionālo darbību saistītos jautājumus;
 15. Nepieciešamības gadījumā dibināt apakšuzņēmumus, kā arī stāties līgumattiecībās, kuras nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu un statūtiem.

Biedrības valde un sastāvs

Valde

Biedrības valde ir ievēlēta 04.02.2015.

Prof.
Daina Andersone

Valdes priekšsēdētāja
Reimatoloģijas centra konsultante
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr.
Inita Buliņa

Valdes locekle
Reimatoloģijas centra vadītāja
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr.med.
Anda Kadiša

Valdes locekle,
Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca

Dr.
Vladimirs Lavrentjevs

Valdes loceklis,
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. med.
Jūlija Zepa

Valdes locekle,
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Biedri

Dr. Tamāra Zavgorodņaja

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Jānis Arājs

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Ineta Balčune

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Evita Sikora

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Sarmīte Ābelīte

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Santa Miķēna

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Renāte Diura

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Natālija Vellere

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Agnese Elksniņa Finogejeva

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Pauls Rubīns

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Kristīne Ivanova

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Signe Zelča

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Lelde Dimdiņa

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Mihails Tarasovs

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Kristīna Toločko

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Prof. Valda Staņēviča

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Dr.med. Zane Dāvidsone

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Ruta Šantere

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Andrejs Ščogoļevs

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Dace Bērziņa

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Kristīna Urbanoviča

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Ieva Saulīte

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Dr. Irina Karpova

Veselības centrs 4

Dr. Evija Stumbra Stumberga

Veselības centrs 4

Dr. Anna Gončarjonoka

Rīgas 1.slimnīca

Dr. Sarmīte Saleniece

Ārsta prakse reimatoloģijā, Valmiera

Dr. Olita Ševčuka

Liepāja

Dr. Daina Saulīte - Kandevica

Ārsta prakse kardioloģijā un reimatoloģijā, Liepāja

Dr. Marija Putra

Ģimenes ārsta prakse, Rēzekne

Dr. Lilija Latugovska

Daugavpils reģionālā slimnīca

Dr. Maksims Petrakovs

Orto Klīnika, Daugavpils filiāle

Dr.med. Anna Mihailova

Orto Klīnika

Dr. Ilze Vīnkalna

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", konsultatīvā nodaļa; VCA "PĻAVNIEKI", VCA "DUBULTU POLIKLĪNIKA", SIA "Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts", medicīnas klīnika "Premium Medical", MFD Veselības centrs " Dziedniecība"

Prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Bērnu reimatologs, profesore, Dr.habil.med., LZA koresp.loc. Pieņem pacientus: Premium Medical klīnika