Ustekinumabs

Materiālu sagatavoja dr.S.Miķēna, dr.Inita Buliņa, dr.med.Jūlija Zepa

Ustekinumabs ir bioloģiskais slimību modificējošais antireimatiskais medikaments (bSMARM), kas mazina imūnas sistēmas aktivitāti iekaisuma gadījumā, bloķējot citokīnu – IL12 (interleikīna 12) un IL23 (interleikīna 23) darbību. Citokīni ir vielas, kas iesaistītas iekaisuma procesā un tās nodrošina šūnu savstarpējo saziņu. Ustekinumabs ir cilvēka monoklonāla antiviela, kas saista un izmaina ar iekaisumu asociēto citokīnu IL12 un IL23 darbību. IL12 un IL23 aktivē dabiskās galētājšūnas, veicina T limfocītu diferenciāciju un aktivāciju, kā arī ietekmē proteīnu ekspresiju uz monocītu virsmas.1 Šo procesu augstā aktivitāte imūnās sistēmas iekaisuma dēļ rada sāpes, pietūkumus locītavās, ādas iekaisumu psoriāzes veidā, kā arī zarnu trakta iekaisumu un, bloķējot IL12 un IL23 darbību, mazinās ādas iekaisums, zarnu trakta iekaisums un mazinās sāpes un iekaisums locītavās. Medikamenta darbības mehānisma pamatā ir ar imūnās sistēmas pastiprināto aktivitāti saistītā iekaisuma mazināšanās. 

Ustekinumaba lietošanas indikācijas

Psoriāze, psoriātisks artrīts, Krona slimība.5

Lietošanas forma un veids

Zemādas injekcijas atbilstoši norādītai shēmai. Pieejama intravenoza medikamenta forma, ko reimatisko slimību ārstēšanā Latvijā nelieto.

Lietošanas deva

Psoriātiskā artrīta ārstēšanā lietotā ustekinumaba deva ir 45 mg 0. nedēļā, tad 4. nedēļā un turpmāk ik pēc 12 nedēļām. Pacientiem, kuru ķermeņa masa > 100 kg, zāļu deva ir 90 mg 0. nedēļā, tad 4. nedēļā un turpmāk ik pēc 12 nedēļām.

Pirmā injekcija veicama medicīniskā personāla uzraudzībā, lai būtu skaidra lietošanas tehnika un terapijas drošības aspekti.

Darbības efekts

medikamenta terapeitiskā efektivitāte izvērtējama pēc 12. – 16. nedēļām. Pacientiem, kuriem pēc 28 ārstēšanas nedēļām nav novērota atbildes reakcija, jāapsver terapijas pārtraukšana.6

Pārbaudes, kuras nepieciešams veikt pirms zāļu lietošanas uzsākšanas un lietošanas laikā

Lūdzu skatīt sadaļu Izmeklējumi pirms terapijas uzsākšanas un terapijas laikā ar bSMARM un JAK inhibitoriem.

Ko darīt infekcijas slimības gadījumā?

Vidēji smagas vai smagas infekcijas gadījumā medikamenta lietošanu ir jāpārtrauc līdz brīdim, kad infekcija ir mazinājusies un iekaisuma rādītāji normalizējušies vai atgriezušies sākotnējos, pirms infekcijas slimības, apmēros. Vieglas infekcijas slimības gadījumā ustekinumaba lietošanu var turpināt.

Iespējamās nevēlamās blakusparādības

Zāļu aprakstā minētās biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības – augšējo elpceļu infekcijas, reibonis, galvassāpes, ādas nieze, apsārtums injekcijas vietā.6

Grūtniecības un laktācijas periods, fertilitāte

Ustekinumabs var šķērsot placentāro barjeru. Pieejamie pētījumu dati neapstiprina, ka ustekinumaba lietošana saistīta ar iedzimtu malformāciju attīstību auglim. Ņemot vērā to, ka dati nav pietiekami plaši un detalizēti, tiek rekomendēta cita, grūtniecības laikā droši lietojama medikamenta izvēle.2

Atbilstoši zāļu aprakstā minētai informācijai, sievietēm reproduktīvā vecumā, lietojot ustekinumabu un vismaz 15 nedēļas pēc tā pārtraukšanas, jālieto droša kontracepcijas metode.6 Labi kontrolētas pamatslimības gadījumā gan sievietēm, gan vīriešiem tiek rekomendēta ustekinumaba lietošanas pārtraukšana 15 nedēļas pirms plānotas grūtniecības.5 Saskaņā ar 2020. gada Amerikas reimatoloģijas kolēģijas (ACR2020) rekomendācijām ustekinumaba lietošana ir jāpārtrauc līdz ar grūtniecības iestāšanos.3

Laktācijas (krūts barošanas) periodā ustekinumaba lietošana nav rekomendējama, jo trūkst pietiekama apjoma drošuma datu. Ņemot vērā molekulas lielumu, mazticami, ka zāles lielā daudzumā nokļūst mātes pienā.

Ustekinumaba ietekme uz fertilitāti nav pētīta2,4.

Mijiedarbība ar citām zālēm

Vienlaikus ar ustekinumabu nedrīkst lietot dzīvas vakcīnas. Pirms vakcinēšanas ar dzīvu vīrusu vai dzīvu baktēriju vakcīnu terapija ar ustekinumabu jāpārtrauc vismaz 15 nedēļas pēc pēdējās devas, un to var atsākt ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc vakcinēšanas.

Mijiedarbības pētījumi par ustekinumabu ar citām zālēm cilvēkiem nav veikti. Vienlaikus ar ustekinumabu pētījumu laikā psoriāzes pacientiem tika lietoti sekojoši medikamenti - paracetamols, ibuprofēns, acetilsalicilskābe, metformīns, atorvastatīns, levotiroksīns un netika konstatēta mijiedarbība ar tiem. Vienlaicīga metotreksāta, azatioprīna, enterālu glikokortikoīdu lietošana neietekmēja ustekinumaba darbību psoriātiska artrīta pacientiem.Lietojot ustekinumabu, var veikt vakcināciju pret pneimokoku, diftēriju un stingumkrampjiem. Šo vakcīnu lietošana nemainīja imūnās sistēmas atbildes reakciju.

Lietojot ustekinumabu, drīkst veikt vakcināciju ar nedzīvām un inaktivētām vakcīnām. Vakcināciju pret gripu drīkst veikt.6

Atsauces
  1. Benson JM, Peritt D, Scallon BJ, et al. Discovery and mechanism of ustekinumab: a human monoclonal antibody targeting interleukin-12 and interleukin-23 for treatment of immune-mediated disorders. MAbs. 2011;3(6):535-545. doi:10.4161/mabs.3.6.17815
  2. Götestam Skorpen C, Hoeltzenbein M, Tincani A, et al. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation Ann Rheum Dis 2016;75:795-810.
  3. Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE, et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(4):461-488. doi:10.1002/acr.24130
  4. https://www.uptodate.com (t. sk. Bermas BL. Safety of rheumatic disease medication use during pregnancy and lactation. Literature review current through: Aug 2020; this topic last updated: Jun 24, 2020)
  5. https://www.uptodate.com/contents/ustekinumab-drug information/
  6. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2009/2009011653548/anx_53548_lv.pdf